Przejdź do paska narzędzi
27/09/2021

Rejestracja na szkolenia

6Bez nazwy

Rozpoczęliśmy rejestrację na szkolenia i warsztaty w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia w UKSW. Zapisy prowadzone są zgodnie z kolejnością poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY

Każdy może czerpać z bogatej oferty adekwatnie do potrzeb i zainteresowań.

Doświadczenia ostatnich miesięcy w sposób szczególny pokazały, jak wielkie znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania uczelni ma dobra komunikacja i zaangażowanie wszystkich jednostek. Siła Uniwersytetu tkwi we wspólnocie!

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wydarzenia i przygotowania atrakcyjnego programu.

Sama inicjatywa ma szansę stać się dobrą tradycją Uczelni.

CENTRUM ROZWOJU DYDAKTYKI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie