CENTRUM ROZWOJU DYDAKTYKI

Dział Innowacji Dydaktycznych, Szkoleń i Jakości Kształcenia

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
bud. 12, pokój 1220
Tel.: +48 22 561 88 61, w. 261
mgr Agnieszka Wasilewska
a.wasilewska@uksw.edu.pl

Zespół ds. e-learningu

Koordynator:
mgr Monika Nowosielska

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
bud. 4, pokój 416
Tel.: 791159357
m.nowosielska@uksw.edu.pl

Dział Kształcenia